کاتالوگ‌ها

  ردیف     شرح    دریافت    
1 یخچال/ فریزر، ال ائی دی، لباسشوئی  Hisense  Refrigerator-LED-WM  اینجا کلیک کنید
2 تهویه مطبوع خانگی      Hisense  Room Air Conditioner  Split  اینجا کلیک کنید
3 تهویه مطبوع صنعتی    Hisense  Commercial Air Conditioner  Duct - Cassette   اینجا کلیک کنید
4 تهویه مطبوع صنعتی    Hisense  Commercial Air Conditioner  VRF  اینجا کلیک کنید
5 فن کویل Hisense Fan-Coil brochure  اینجا کلیک کنید
6 Hisense  Commercial Air Conditioner  VRF - English Version  اینجا کلیک کنید
7 Hisense Commercial Air Conditioner  VRF  Engineering Manual - English Version  اینجا کلیک کنید