حسین احمدی


 نشانی: آذربایجان شرقی / اهر / تقاطع آزادگان و شیخ شهاب بالاتر از سینما قدس
 تلفن: 041-44223242
 موبایل: 09148315262
 دورنگار (فکس): 041-44225810
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری