حیدر زارعی


 نشانی: آذربایجان شرقی / تبریز / خ امام چهارراه شریعتی بازار بزرگ شریعتی
 تلفن: 041-35540041
 موبایل: 09141130346
 دورنگار (فکس): 041-35550285
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری