صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  آذربایجان غربی  ›  جعفر شریفیان پوش آباد

جعفر شریفیان پوش آباد

 نشانی: آذربایجان غربی / اشنویه / خ امام پاساژ کاشخی کدپستی: 5771854139
 تلفن: 044-44625404
 موبایل: 09143432688
 دورنگار (فکس): 044-44625404
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری