خسرو تعمیری


 نشانی: آذربایجان غربی / سلماس / خ معلم تقاطع قره نی نمایندگی سونی و ال جی
 تلفن: 044-35225948
 موبایل: 09143889646
 دورنگار (فکس): 044-35225948
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری