رضا قمری اصل


 نشانی: آذربایجان غربی / خوی / میدان کشاورز اول خ ش سلمانزاده روبروی بانک ملی کدپستی مغازه:5818644987
 تلفن: 044-36336576
 موبایل: 09141606035
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی