ایوب پاشازاده


 نشانی: اردبیل / اردبیل / خ امام پشت پیش دانشگاهی مدرس روبروی درمانگاه رازی تعمیرگاه پاشازاده
 تلفن: 045-33245581/33249370/33249371
 موبایل: 09143510162
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری