اصغر احمدی


 نشانی: اصفهان / داران / بلوار طالقانی -مجتمع تجاری الماس غرب- ط1- نمایندگی هایسنس
 تلفن: 031-57223812
 موبایل: 09132716264
 دورنگار (فکس): 031-57223812
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری