اکبر علیرضایی


 نشانی: اصفهان / فولادشهر / فولادشهرمجتمع تجاری کوثر تعمیرگاه علیرضایی کد پستی 8491963733
 تلفن: 031-52623611
 موبایل: 09131359461
 دورنگار (فکس): 031-52637833
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری