حسین احمدی


 نشانی: اصفهان / اصفهان / خ پروین جنب بانک سپه عسگریه مجتمع نیما مغازه 4 تاسیسات بتا کد پستی:8199789317
 تلفن: 031-35562655
 موبایل: 09133112970-913 31784
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی