حسین احمدی


 نشانی: اصفهان / شاهین شهر و میمه / شاهین شهر خ فردوسی بین فرعی10 و 11 شرقی پ 6گروه مهندسی تاسیساتی ترموپاد کدپستی 8314775869
 تلفن: 031-45212167
 موبایل: 09131289234
 زمیته فعالیت: خانگی-اسپلیت