رضا شفیعی


 نشانی: اصفهان / اصفهان / اصفهان خ هاتف ک یخچال مقابل مدرسه حلبیان فروشگاه رضا شفیع
 تلفن: 031-32237831
 موبایل: 09131057371
 زمیته فعالیت: کولرگازی