حجت اله عباسی


 نشانی: اصفهان / مبارکه / خیابان سلمان مقابل مکتب العباس خدمات فنی دما تجهیز
 موبایل: 09132375724
 زمیته فعالیت: کولرگازی