حمیدرضا یزدی


 نشانی: اصفهان / اصفهان / ملک شهر - خ کاوه زیرپل سه راه ملک شهر - ابتدای خ آزادی (50 متر بالاتر از خدمات ارتباطی) تعمیرگاه پارسا کدپستی : 8196915573
 تلفن: 031-34528413-34418176
 موبایل: 09132144779
 زمیته فعالیت: خانگی-اسپلیت