صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  بوشهر  ›  محمد علی زنگوئی

محمد علی زنگوئی

 نشانی: بوشهر / بوشهر / خ انقلاب روبروی فروشگاه گل سرخ جنب بانک سپه تعمیرگاه زنگویی
 تلفن: 077-33322895
 موبایل: 09173711013
 دورنگار (فکس): 077-33322895
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری