حمیدرضا شحنه زاد


 نشانی: بوشهر / برازجان / خ چمران گذر ماحوزی تعمیرگاه تخصصی دستگاههای سردکننده حمید کد پستی:7561884785
 تلفن: 077-34232225
 موبایل: 09173730265
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی