احمد قبادی


 نشانی: بوشهر / / بوشهر جزیره خ امام خمینی روبروی هلال احمر تعمیرگاه لوازم سردکننده قبادی کد پستی 7546175461
 تلفن: 077-2284359
 موبایل: 09173755223
 زمیته فعالیت: اسپلیت