جواد فراهانی


 نشانی: تهران / بومهن / پردیس - فاز 1 – بلوار ابن سینا- انتهای خیابان نوروز 4- مجتمع تجاری مارال کد پستی 1658145020
 تلفن: 021-76490995 – 76490991
 موبایل: 09123490447
 دورنگار (فکس): 021-76220447
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری