خلیل صفاتی


 نشانی: خراسان جنوبی / نهبندان / خ شهدا جنب فروشگاه شهروند
 تلفن: 056-32620969
 موبایل: 09153620969
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی