امیر عرب


 نشانی: خراسان جنوبی / بیرجند / خ پاسداران خ ابن حسام پ 33
 تلفن: 056-32432717
 موبایل: 09155615463
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی