امین شیرین کام


 نشانی: خراسان رضوی / تایباد / خ جامی غربی نرسیده به م سعدی الکترونیک شیرین کام نمایندگی ال جی
 تلفن: 051-54530796
 موبایل: 09155295290
 دورنگار (فکس): 051-54532540
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری