رضا کشفی


 نشانی: خراسان رضوی / گناباد / خیابان امام خمینی بین امام 12 و 14 خدمات فنی شریفی
 موبایل: 09150482400
 زمیته فعالیت: کولرگازی