خسرو وهابی


 نشانی: خراسان رضوی / سبزوار / بیست و چهارمتری انقلاب روبروی مدرسه شریعتی تعمیرگاه تهران تکنیک
 تلفن: 051-44225855-44225755
 موبایل: 09155715808
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی