داود بیابانی


 نشانی: خراسان رضوی / تربت جام / خیابان شهید بهشتی روبروی درب اداره بهزیستی فروشگاه کولرگازی بیابانی
 تلفن: 051-52536037
 موبایل: 09158051705
 زمیته فعالیت: کولرگازی