اکبر تقی پور


 نشانی: خراسان رضوی / بردسکن / خ قائم چهارراه خیرین مدرسه ساز- جنب گرمابه بهار- نمایندگی برفاب و پارس خزر
 تلفن: 051-55423911
 موبایل: 09151327375
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی