حمید حسن زاده


 نشانی: خراسان رضوی / تایباد / بلوار امام حسین - خدمات فنی و برودتی حمید
 تلفن: 051-54530569
 موبایل: 09153068015
 زمیته فعالیت: خانگی