دانیال حسینی کارگر


 نشانی: خراسان رضوی / مشهد / خ کوشش خ کوشش 38 روبروی انبار شهرداری جنب پ 64 سرویس دانیال
 تلفن: 051-33855859
 موبایل: 09155253950
 زمیته فعالیت: اسپلیت