بیژن ویل محمدی


 نشانی: خراسان رضوی / درگز / درگز خ بین چهارراه دانشسرا و چهارراه خلیلی پ133
 تلفن: 051-46220166
 موبایل: 09153811389
 زمیته فعالیت: کولرگازی