حسین عبدالهی


 نشانی: خوزستان / لالی / بلوار امام- نبش پاساژ میعاد خدمات صوتی و تصویری عبدالله?
 تلفن: 061-
 موبایل: 09169817886
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری