روح اله موسوی


 نشانی: خوزستان / هفتگل / خ امام جنب پایگاه ش داوودی فروشگاه ایران رایانه
 تلفن: 0692-3224395
 موبایل: 09166915802
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری