صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  خوزستان  ›  حمید جمشیدی

حمید جمشیدی

 نشانی: خوزستان / بندر ماهشهر / ناحیه صنعتی روبروی پمپ بنزین خدمات فنی توچال
 تلفن: 061-6152345355
 موبایل: 09132816872
 زمیته فعالیت: کولر