رجبعلی شریفی فر


 نشانی: خوزستان / شوش / خ ش بهشتی-جنب خ آزادی -تهویه میلاد-کدپستی 3457-4-64717
 تلفن: 061-42827121
 موبایل: 09161410989
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی