حسین نصیری قیداری


 نشانی: زنجان / خدابنده / خیابان محیط زیست پلاک 53
 تلفن: 024-34220907
 موبایل: 0912-7416239
 زمیته فعالیت: کولر خانگی