رضا عامریان


 نشانی: سمنان / شاهرود / خ فروغی ابتدای خرمشهر
 تلفن: 023-32348358
 موبایل: 09124739033
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری