حسین راهدار


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / بلوار میرحسینی تقاطع میرحسینی 9 و رسالت کد پستی 9861645635
 تلفن: 054-32237097
 موبایل: 09151440812
 دورنگار (فکس): 054-32224470
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری