حسینعلی خیاطی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / خ آیت ا... کفعمی نرسیده به تقاطع خیابان امام خدمات فنی مهر
 تلفن: 054-33263739-33231850-33263729-33263749
 موبایل: 09153432310
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی