حسام حمیدی


 نشانی: فارس / شیراز / خ قصرالدشت- انتهای خ عفیف آباد- روبروی کوچه20 ساختمان158 تاسیسات افق
 تلفن: 071-36271950-36292641
 موبایل: 09121256848
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی