داوود زمانی


 نشانی: قزوین / آبگرم / آبگرم- خ امام- ک زمانی- تعمیرگاه زمانی
 تلفن: 0283-4762047
 موبایل: 09129490198
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری