داود حضرتی


 نشانی: قزوین / قزوین / خ راه آهن- ک نیکجو- پ 65
 تلفن: 028-
 موبایل: 09358061647
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری