صنایع زرین نمای کاسپین

خدمات پس از فروش › فهرست نمایندگان  ›  قزوین  ›  بدیع اله بیوک آقایی

بدیع اله بیوک آقایی

 نشانی: قزوین / قزوین / قزوین - خ سعدی شمالی - روبروی دبستان حیدری -جنب درمانگاه امام سجاد- خدمات فنی بیوک آقایی کد پستی : 15713 - 34139
 تلفن: 028-33335646-33328599
 موبایل: 09123828004
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی