حمید رستمی


 نشانی: قزوین / اقبالیه / اقبالیه - خ امام رضا - پ 555 - خدمات فنی رستمی کد پستی:34171-13948
 تلفن: 028-33429920
 موبایل: 09121819940
 زمیته فعالیت: خانگی