امید طاهرخانی


 نشانی: قزوین / تاکستان / تاکستان خ علامه امینی پ 5
 موبایل: 09127890017
 زمیته فعالیت: خانگی