حسین لشگری


 نشانی: قزوین / قزوین / خ سعدی خ کارگر روبه روی سه راه آبشار خدمات فنی مهندسی لشگری
 تلفن: 028-33337935
 موبایل: 09128821958
 زمیته فعالیت: خانگی