داوود عسگری


 نشانی: قم / قم / خ توحید- بین کوی 35و37- مقابل خ امام خمینی
 تلفن: 025-38747600
 موبایل: 09123516427
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری