حمید شجره پور صلواتی


 نشانی: کرمان / کرمان / خ امام بلوار پیروزی جنب ک 8 نمایندگی شهاب
 تلفن: 034-32230524
 موبایل: 09139976104
 دورنگار (فکس): 034-32264127
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری