مسعود سلطانپور


 نشانی: کهگیلویه و بویراحمد / دهدشت / انتهای خ طالقانی بعد از اتاق اصناف صوتی و تصویری سلطانپور کدپستی : 7571945917
 تلفن: 074-32262420
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری