خدایار استیک


 نشانی: کهگیلویه و بویراحمد / دهدشت / دهدشت خ ش مذکور پارسی خدمات فنی ایران کدپستی7571673599
 تلفن: 074-32270015
 موبایل: 09171484826
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی