حجت اله مزینانی


 نشانی: گلستان / مینودشت / خ بعثت خدمات صوتی و تصویری مزینانی کدپستی :4981733335
 تلفن: 017-35221676
 موبایل: 09113755098
 دورنگار (فکس): 017-35221676
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری