ذبیح الله طاهری


 نشانی: گلستان / گرگان / خ?ابان 5 آذر- بلوار حسام- نبش حسام 3
 تلفن: 017-32236802-32232377
 موبایل: 09111756609
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری