حبیب پور عینی


 نشانی: گیلان / تالش / خ خرمشهر ساختمان پورعینی کد پستی 4371936774
 تلفن: 013-44220302
 موبایل: 09111822258
 دورنگار (فکس): 013-44220302
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری